ביטול צו מבנה מסוכן

השאירו פרטים כבר עכשיו וניצור אתכם קשר בהקדם האפשרי!

לפרטים ומידע נוסף כתבו לנו

תוכן עניינים

מי יכול לדאוג למצב של ביטול צו מבנה מסוכן

הבית שלכם זה המקום הכי בטוח שלכם, חוף המבטחים. זוהי בודאי הסיבה לכך שאף אחד מאיתנו לא היה מעוניין כי ביתו יוכרז כמבנה מסוכן. אלא שההחלטה על כך לא תמיד נתונה בידינו. כי מסתבר שבכל רשות מקומית נמצאת יחידה לאיתור מבנים מסוכנים שמטרתה למנוע מצב בו בניין ברמת מסוכנות כזו או אחרת פשוט יקרוס ויחרב ביום בהיר אחד על ראשם של יושביו או שכניו. ברגע שאותר מבנה כזה מוצא כנגדו צו מבנה מסוכן.אנו מתמחים בשיפוץ בניינים ושיקום מבנים מסוכנים אז כיצד ניתן לבטל את הרעה החולה, ולדאוג למצב של ביטול צו מבנה מסוכן, הנה התשובה לפניכם.

איך קובעים כי מבנה הוא מסוכן

מסתבר כי לכל עירייה יש את ההגדרות שלה עבור מבנה מסוכן ןדרישות שונות לשיקום מבנים. הסיבה לכך נעוצה בעובדה כי קביעת מבנה מסוכן נעשית על פי חוקי עזר עירוניים. אך בהחלט ניתן לומר כי הקביעה הזו לרוב קשורה למצבו הפיזי של המבנה. ורק במקרים נדירים של מפגעים בריאותיים או זיהומיים, תוציא העירייה צו כזה גם למבנים שהם תקינים פיזית ונראה כי לא נדרש לבצע בהם שיפוץ בניין חיצוני. מרגע שיוצא צו מסוג זה, האחריות על כל הפעולות הקשורות לשיקום ושיפוץ הבניין מוטלת על הדיירים בבניין. יש לזכור כי רק פעולות כאלו הם שיביאו למצב של ביטול צו מבנה מסוכן.

על הדיירים מוטלת החובה אם כן לאתר את הסיבות להגדרת המבנה כמסוכן, לפנות אל העירייה ולהציע לה תוכנית שיפוץ מפורטת. במקרים מסויים ובמידה שהטיפול בבניין על ידי הבעלים מתעכב, תהיה ראשית העירייה לבצע בעצמה את התיקונים הנדרשים, ולתבוע בדיעבד מהבעלים את הוצאות הביצוע.

מי יכול לסייע במצב של ביטול צו מבנה מסוכן

הטיפול לשם ביטול צו מבנה מסוכן  כולל פנייה אל קבלן מאושר ומקצועי הרשום בפנקס הקבלנים, הכולל את כל הקבלנים הרשומים ואת סיווגם המקצועי והכספי. קבלן זה אמור לפעול על פי תוכנית מפורטת שסוכמה בינו לבין דיירי הבניין ואנשי המקצוע השונים. מטרת התוכנית לטפל בכלל הבעיות במבנה שיקום מבנים.

כשאתם מתקשרים עם הקבלן ודאו היטב מה מוצע לכם' דאגו לקרוא את כל האותיות הקטנות, ואל תאפשרו לשורה התחתונה לסנוור את עיניכם. משמע אל תלכו שבי אחר המחיר, זאת משום שמחיר נמוך עשוי לשמש כתמרור אזהרה ולאותת לכם על בעיה שכדאי לבחון. בכל מקרה אתם יכולים לבחור קבלן מומלץ ומקצועי, שיקבע מחיר נוח והגיוני, ושיוציא תחת ידיו תכנית עבודה מצוינת, ויספק לכם שירות ברמה הגבוהה ביותר,

לאחר סיום כל הפעולות, יהיה עליכם דיירי הבניין לקבל אישור סופי ממהנדס הקונסטרוקציה שחתם על תיקון כל הפגמים. ולאחר מכן יש לפנות אל מהנדס העירייה ולבקש שיבחן שוב את הבניין על כל הליקויים שנמצאו בו קודם לכן, על מנת לוודא ביצוע אמיתי של תיקון הליקויים.

הורדת צו מבנה מסוכן – באחריותו של מי

בכל רשות מקומית נמצאת יחידה לאיתור מבנים מסוכנים. מטרתה של יחידה זו היא למנוע מצב בו בניין ברמת מסוכנות כזו או אחרת פשוט יקרוס יום אחד על ראשם של יושביו. מהו מבנה מסוכן, מהן מידות המסוכנות הקיימות על פי החוק, ומה יכול להביא למצב של הורדת צו מבנה מסוכן.

מהו צו מבנה מסוכן

אם מבנה נמצא במצב פיזי רעוע או מהווה סכנה בריאותית מסיבה אחרת, העירייה יכולה להוציא צו שמורה על צעדים שיחזירו אותו למצב תקין. החוק קובע כי על בעלי הבניין להחזיקו במצב המבטיח את שלום הבעלים, הציבור והמבנים הסמוכים. לכן במקרה של מבנה הנחשד כמסוכן, תבצע העירייה בדיקות במבנה ובמידה ותוצאות הבדיקה יגדירו את המבנה כמבנה מסוכן — יוצא צו "מבנים מסוכנים" על ידי מחלקת ההנדסה האזרחית של אותה עירייה מקומית. לבעלי הבניין שמורה הזכות לערער על קביעה זו ולדאוג לכך שתתבצע הורדת צו מבנה מסוכן.

על פי חוקי העזר לפקודת העיריות, ישנן במדרג המסוכנות שלוש דרגות חומרה שונות: הראשונה, דנה  במבנה העלול להוות סכנה, כלומר מדובר במבנה שהוא כשלעצמו יציב ולא נדרשת הריסתו, אך חלקים ממנו עשויים להוות סכנה. אין מדובר כאן בשיפוץ אסתטי, וגם לא בתיקוני תשתית, אלא בעיקר בליקויים הנדסיים חמורים כגון חיזוק מרפסות, חיזוק יסודות, מעקות וגגונים, והסרת חלודה מזיוני הברזל, סתימת סדקים בקירות, והסרת גושי טיח ובטון רופפים.

מסוכנות גבוה יותר נמדדת במקרה של מבנה המהווה סכנה ממשית, כלומר מדובר במבנה שיש לאטום או להרוס, מאחר ואינו יציב ואינו ניתן לשיפוץ. בנסיבות הללו מוצא למבנה צו הריסה, אולם לבעל הנכס שמורה הזכות לערער על ההחלטה ומהנדס העירייה נדרש לבחון את הסוגיה. ואילו במקום הגבוה ביותר במדרג נמצא מבנה המהווה סכנה מידית- כלומר יש להרסו באופן מידי, גם אם הדבר כרוך בסיוע המשטרה לצורך פינוי הדיירים שמסרבים להתפנות מרצון.

הורדת צו מבנה מסוכן

מרגע שיוצא צו מסוג זה, האחריות על כל הפעולות להסרתו או לטיפול במפגעים מוטלת על הדיירים בבניין. עליהם לאתר את הסיבות להגדרת המבנה כמסוכן, ולהגיש לעירייה הצעת תוכנית שיפוץ מפורטת. במידה והטיפול בבניין על ידי הבעלים מתעכב, הרי שהעירייה רשאית לבצע בעצמה את התיקונים הנדרשים, ולתבוע מהבעלים את הוצאות הביצוע.

הטיפול לשם הורדת צו מבנה מסוכן  יבוצע אך ורק על ידי קבלן מאושר ומקצועי עם תוכנית מפורטת לכלל הבעיות במבנה, ולאחר סיום כל הפעולות, יהיה על דיירי הבניין לקבל אישור סופי ממהנדס הקונסטרוקציה שחתם על תיקון כל הפגמים. לאחר מכן יש לפנות אל מהנדס העירייה ולבקש שיבחן שוב את הבניין על כל הליקויים שנמצאו בו קודם לכן, על מנת לוודא ביצוע אמיתי של תיקון הליקויים.

בדיקת מבנה מסוכן – למה חשוב שיהיה מומחה בסביבה

הכרזה על בניין כמבנה מסוכן יכולה להיעשות על ידי היחידה למבנים מסוכנים שנמצאת בכל עירייה. והפועלת כדי לדאוג שאלו לא יסכנו את חיי האזרחים. אז מה כוללת בדיקת מבנה מסוכן, האם גם אתם יכולים כאזרחים מהשורה להעריך מהו מבנה כזה. ואם אכן ישנו מבנה מסוכן בקרבתכם, מה מומלץ לעשות.

חשד למבנה מסוכן

מהנדס היחידה למבנים מסוכנים מופקד על בדיקת מבנה שיש חשד לגבי יציבותו, לקביעת מידת מסוכנות ו/או הריסתו. לאחר קבלת פנייה בדבר חשד למבנה מסוכן, דואגת היחידה לבצע ביקורת של מהנדסי העירייה במבנה החשוד כמסוכן לציבור הרחב או לדיירים המתגוררים בו. אם בדיקת מבנה מסוכן אכן הוכחה אז תבוא הכרזה על המבנה כמסוכן על פי חוק העזר העירוני, ותשלח הודעה לבעלים לשם ביצוע תיקונים וחיזוקים בטיחותיים בו, הריסת המבנה או חלקים ממנו.

במקרים מסוימים תתבצע  אטימה של מבנה נטוש שמצבו מהווה סכנה לציבור. מפעם לפעם תערוך היחידה ביקורות מעקב בבניין, על מנת להתעדכן במצבו ולוודא כי העבודות הדרושות על פי הודעת העירייה, אכן בוצעו. במידה והדבר לא בוצע אז תדרוש העירייה את אכיפת דרישותיה לביצוע תיקונים בטיחותיים בבניין, ובנקיטת הליכים משפטיים נגד בעליו שיקום מבנים מסוכנים.

בדיקת מבנה מסוכן – יש מדרג

מבנה מסוכן הינו בניין שמכיל ליקויים במעטפת החיצונית או בחדר המדרגות שיוצרים סכנה לציבור, הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בגושים רופפים של טיח ובטון, מרפסות ומעקות רופפים, חלודה בברזל שמשמש לחיזוק הבטון ועוד. הסיבה שכל אלו מהווים סיכון היא שהבניין או חלקים ממנו עלולים להתמוטט ולגרום הן למצב שאי אפשר לגור בבניין או במקרים קיצוניים לפגיעה בנפש שיקום מבנים מסוכנים.

כדי להבין אם הבניין שלכם נמצא במידת מסוכנות, כדאי לדעת כי יש שלוש דרגות של מסוכנות. מצב בו מבנה מסוכן עלול לסכן את המחזיקים, הציבור או הנכסים הסמוכים. זו דרגת "המסוכנות" הנמוכה ביותר, שכן זהו מבנה שחלקים ממנו עלולים להוות סכנה, אך הוא יציב ויש לחזקו ולמנוע הינתקות של חלקים ממנו. כאן יש צורך באישורים הנדסיים של מהנדסי בניין. לפי התוכנית שלהם ניתן לבצע חיזוק מבנה מסוכן, או לבצע תמ״א 38.

מבנה מסוכן שיש בו סכנה ממשית למחזיקים

או לציבור או לנכסים הסמוכים. הוא מבנה שאינו יציב ושיש להרסו או לאטמו מאחר ולא ניתן לשפצו. במצב זה מוצא צו הריסה, אולם לבעל הנכס שמורה האפשרות להגיש השגה על צו ההריסה ומחובתו של מהנדס העירייה לדון בה. המסוכנות הגבוה ביותר היא של מבנה בו קיימת סכנה מיידית למחזיקים, לציבור או לנכסים סמוכים. מדובר במבנה "מט ליפול" המהווה סכנה אמיתית וממשית. לכן כאשר בניין נמצא מתאים להגדרה זו, ניתן להרסו מיידית ואף לפנות ממנו את הדיירים בסיוע המשטרה.

מה זה מבנה מסוכן? מה אומר החוק לגבי מבנים כאלה? וכיצד מטפלים בסיטואציה בה הוצא צו הריסה למבנה על ידי העירייה? אם בבעלותם מבנה שהוגדר כמסוכן, או שאתם מתגוררים בבית כזה, חשוב להמשיך ולקרוא את האינפורמציה הבאה:

מה זה מבנה מסוכן?

מבנה מסוכן הוא כזה שנמצא על ידי הרשויות כמסוכן לציבור ולסביבה בזמן שמדובר בדרך כלל במבנים רעועים, ישנים, מטים לנפול וכאלה שמסכנים את הסביבה ברמה כזאת או אחרת. כיום נמצאו באזור המרכז יותר מ 500 מבנים מסוכנים שנודעו להריסה, בזמן שחשוב לדעת מהן ההשלכות של הגדרה כזאת וכיצד מתמודדים עמן.

מהי הגדרתו של מבנה מסוכן?

מבנים מסוכנים מוגדרים על ידי העירייה או כל רשות מקומית אחרת, ככאלו שמהווים מפגע בריאותי, שמזהמים את הסביבה כמו גם שאינם תקינים.

במקרים כאלה מוגדר המבנה כמסוכן וזאת על פי חוקי העזר העירוניים, תוך שבעל המבנה יקבל מהרשויות צו שמורה על הריסת המבנה בצורה מבוקרת, או החזרת המבנה למצב תקין.

צו להריסת מבנה ידוע בשם "צו מבנים מסוכנים" והוא מונפק לבעל המבנה על ידי מחלקת הנדסה אזרחית של הרשות המקומית.

כיצד מתמודדים עם צו מבנים מסוכנים?

אם קיבלתם צו מהעירייה או מרשות מקומית אודות המבנה שלכם והצורך בהריסה או תיקון של הבניין, חשוב לבדוק מה משתלם לכם יותר: להרוס את המבנה ולאחר מכן להשמיש אותו לבנייה חדשה? או לשפץ את המבנה הקיים?

כדי להחליט מומלץ להיעזר בחברות בנייה מקצועיות, בקונסטרקטור וגם במהנדס בניין על מנת לאמוד את מצבו של המבנה ולדעת האם פעולת שיקום ושיפוץ תסייע להחזיר אותו למצב תקין.

במידה  ולא, חשוב לבצע הריסה מבוקרת של המבנה וזאת גם על ידי חברות בנייה ושיפוצים מקצועיות אשר יבצעו את הפעולה עם כלי העבודה המתאימים תוך בקרה ואבטחה מקסימאלית של העובדים והסביבה, כמו גם פינוי פסולת הבניין למקומות ייעודיים לאחר ההריסה.

מה כוללות עבודות של שיפוץ מבנה מסוכן?

במידה והבניין ראוי ומתאים לשיפוץ, יעשו בבניין כלל הפעולות הדרושות לחיזוק ושיקום כמו שיפוץ חיצוני של המבנה, של העמודים התומכים, עוד תתבצע עבודה של איטום סדקים בקירות, כאשר בראש סדר העדיפויות ימצא חיזוק מבנה והפיכתו ליציב יותר.

אם המבנה נועד למגורים, יחודשו כלל מערכות האינסטלציה והחשמל, הדוודים יוחלפו, כמו גם שאנשי המקצוע יבצעו תיקוני גגות ואיטום וסך כל הפעולות שיאפשרו קבלת אישור מהרשויות כי המבנה עומד בכל התקנים.

על מנת לבצע את כלל פעולות השיפוץ, חשוב לקבל הסכמה משאר דיירי הבניין ולהיות בקשר עם יזם או קבלן לגבי השיפוצים והתיקונים ורק לאחר חתימה ותכנית מפורטת: יש לפנות אל מהנדסי העירייה או הרשויות על מנת לקבל הארכה לתיקון המבנה וזאת על מנת שלא יאטם או ייהרס על ידי הרשויות.

פעולות שינקטו במידה והבניין לא ישופץ, ייהרס או יתוקן

חשוב לדעת כי עלויות שיפוץ מבנים ישנים ומסוכנים נחשבות יקרות יחסית ולכן לא כל בעל בניין ולא כל דייר יכול לבצע שיפוץ מסוג זה. במקרים שהמבנים לא עוברים חיזוק ותיקון, מומלץ לפנות לעירייה על מנת להגיש בקשה לביצוע תמ"א 38 והיא תכנית מתאר ארצית שנודעה לחזק מבנים נגד רעידות אדמה ולהפוך אותם לתקינים, בטוחים וראויים למגורים.

חשוב להבין כי במידה ולא ינקטו כלל הפעולות על ידי בעל המבנה, העירייה רשאית תוך 45 ימים לאטום את המבנה על מנת שלא תהיה אופציה לשהות בו, תוך שבמקרים שונים של סכנה מידית: העירייה או הרשות המקומית עלולה להוציא צו הריסה למבנה.

מבנים מסוכנים הורדת הצו

בשל כך וכדי לא לאבד את המבנה שברשותכם, חשוב לפנות אל חברות שיפוצים מקצועיות, לגשת לעירייה עם תכנית שיפוצים מפורטת ובכך לנסות לבדוק כיצד אפשר להמשיך בתכנית השיפוצים לבד, או בסיוע של הרשות המקומית.

במידה ואתם דיירים שמתגוררים במבנה וטרם קיבלתם תשובה או מענה מבעלי המבנה, חשוב להפנות את העירייה אל בעל הדירה ובכך לקדם את הנושא מבלי שאתם תיפגעו מכך.

לסיכום, בכל הנוגע למבנים שמסכנים את הסביבה, חשוב לדעת כי בטיחות האוכלוסייה והסביבה הינה במעלה ראשונה ולכן יש לטפל בנושאים של מבנים מסוכנים בצורה המהירה, הנכונה והפרקטית מכל וזאת באמצעות פנייה אל חברות בנייה מקצועיות שייעצו, ילוו ויסייעו לכם למצוא את  הפתרון האולטימטיבי לבעיה.

לכל עירייה או רשות מקומית יש את הזכות להוציא צו מבנה מסוכן כתוצאה ממבנה הנמצא במצב פיזי לקוי או מהווה סכנה בריאותית כזו או אחרת. כחלק בלתי נפרד מהצו, החוק מחייב את בעלי המבנה להחזירו למצב תקין. בישראל יש אלפי מבנים המוגדרים כמסוכנים ונמצאים בהליך שיקום, חידוש או שיפוץ.

מי שמוגדר כבעלים של הבניין מקבל את  הצו מבנה מסוכן

  1. הבעל הרשום של הנכס
  2. אדם המקבל הכנסה מהנכס
  3. דייר לפי חוק הגנת הדייר- שוכר למעלה משלוש שנים לרבות מחזיק הנכס
  4. בעל דירה על פי חוק המקרקעין
  5. נציגות בית משותף

כולנו רוצים להרגיש שאנחנו מתגוררים בבניין בטיחותי, אסתטי ונעים למגורים, מה גם שברגע שהבניין שלנו מוגדר על פי החוק כמסוכן, הדבר פוגע בערך הנכס בצורה ניכרת.

מה החוק אומר על מבנה מסוכן?

החוק במדינת ישראל אומר שכל בעל בניין מחוייב להחזיק אותה בצורה ראויה שתבטיח שהייה בטוחה הן עבור הדיירים המתגוררים בו והן עבור הציבור. במקרים בהם יש חשד כי מדובר במבנה המהווה סכנה כלשהיא, מחלקת ההנדסה האזרחית של העירייה מוציאה צו מבנה מסוכן עבור אותו בניין.

איך יודעים שהמבנה מסוכן?

בחוקי העזר העירוניים של כל עירייה מוגדר מהו מבנה מסוכן, כאשר בדרך כלל מדובר במצב רעוע מבחינה פיזית.

במקרים חריגים בבניינים המהווים סכנה מיידית, העירייה או הרשות המקומית מורות על אטימת המבנה ולעתים אפילו על הריסתו המוחלטת.

מי שמבצע את עבודות התיקון, האיטום, החיזוק או ההריסה מחוייב להיות קבלן מקצועי. רק בסיום העבודות ניתן יהיה לקבל אישור ממהנדס שחתם על כל הפגמים הקיימים במבנה. בשלב הבא פונים למהנדס העירייה אשר בוחן את הליקויים פעם נוספת ובודק שאכן התבצע התיקון.

מה חשוב בתהליך של שיקום מבנה מסוכן?

ראשית כל, יש לברר בצורה מקיפה וקפדנית לגבי כל הנזקים הקיימים בבניין ולבצע חיזוק של עמודי הבניין וכל המעטפת שלרוב אלו הם המקומות המרכזיים והחשובים שצריך לחזק ולשקם. חשוב לבחור בחברה מקצועית ומנוסה שתבנה תכנית עבודה מסודרת על פי יעבדו.

חברת אורגד מבנים חיזקה ושיקמה מאות בניינים מסוכנים בישראל ומעמידה לרשות קהל הלקוחות של את אנשי המקצוע הטובים ביותר בתחום הבנייה והשיפוצים.

אנו עובדים עם חומרי הגלם האיכותיים ביותר ונשמח לסייע לכם בתהליך על כל המשתמע מכך לרבות טיפול בניירת ובירוקרטיה אל מול העירייה. אנו מלווים את הלקוחות שלנו לאורך כל התהליך ומתחייבים לתוצאה ברמת גימור גבוהה ונמצאים לצדכם עד להסרה מלאה של הצו.

למידע נוסף על שיקום וחידוש מבנים מסוכנים, מלאו את הפרטים שלכם אצלנו באתר, צלצלו למספר 073-3745765 או שלחו לנו מייל . ניתן לקבוע פגישה מקצועית אצלנו במשרד או אצלכם בבניין.

צו מבנה מסוכן

מבנה מסוכן הוא מבנה אשר מהווה סכנה בטיחותית לעוברים ושבים וכן למבנה עצמו מפני קריסה. באמצעות צו מבנה מסוכן שהוא צו אשר מוצא באמצעות מחלקת ההנדסה האזרחית של העירייה ניתן לבצע שיפוץ בניין מסוכן לבניין על מנת שלא יפגע בדיירי הבניין או בעוברי האורח.

מדוע בניין מסוכן מקבל צו מבנה מסוכן?

מאחר שבניינים מסוכנים סובלים מליקויים והזנחה אשר עלולים לגרום לקריסתם ולפגיעה בעוברי אורח או דיירים, חשוב להוציא צו מבנה מסוכן מטעם העירייה על מנת לטפל בהם בהקדם האפשרי.שיפוץ בניין מסוכן כולל עבודות שיפוצים ותחזוקה למבנה המסוכן על מנת שלא יקרוס ויהיה ניתן לגור בו.

מה כולל שיפוץ בניין מסוכן?

שיפוץ בניין מסוכן כולל תיקונים ושיפוצים שונים לבניין הן חיצוניים והן פנימיים הכוללים: עיבוי העמודים חלקם או כולם, החלפת גדר או מעקב מסביב למבנה עצמו, החלפת אבנים משתלבות, החלפת מדרגות או תיקון מדרגות סדוקות ועוד. שיפוצי הבניין נעשים בהתאם לדרישות צו מבנה מסוכן.

מי מבצע את עבודות שיפוץ בניין מסוכן?

את עבודות שיפוץ בניין משותף מסוכן מבצעים אנשי מקצוע שונים הכוללים עבודה צמודה עם מהנדס בניין אשר מבטיח את יעילות העבודה ובטיחותה. במהלך שיפוץ הבניין ישנו שימוש בשיקום בטון במידה והמבנה הוא מבטון, עיבוי עמודים, שיפוץ כללי ועוד. כל עבודות השיפוץ מפוקחות ומתבצעות בצורה הטובה ביותר עם פיקוח הדוק לאורך כל השיפוץ עצמו.

איך מטפלים במבנה מסוכן?

על מנת לטפל במנה מסוכן יש לפנות למהנדס קונסטרוקציה מומחה אשר יוודא שהבניין אכן מסכן את הדיירים ועוברי האורח בהתאם לליקויים השונים שיש בו. במקרים שכיחים אשר הבניין מוגדר כמסוכן יש לפעול במהירות רבה ולטפל בבניין על מנת שלא יקרוס או יפגע באנשים עוברי אורח. לאחר בדיקת המבנה ע"י מהנדס קונסטרוקציה יוכל המהנדס להציע תוכנית שיפוצים מפורטת לבניין אשר תטפל בכל בעיות המבנה. חשוב לטפל מהר ככל האפשר בבניין עצמו על מנת להסיר את צו על הבניין עצמו .

ביטול צו מבנה מסוכן מהבניין

לאחר שהבניין שופץ בהתאם להמלצת מהנדס הקונסטרוקציה, דיירי הבניין צריכים לקבל אישור ממהנדס הקונסטרוקציה אשר מאשר כי כל הליקויים אשר היו במבנה תוקנו והבניין בטוח לחלוטין מבחינה בטיחותית. את אישור צו מבנה מסוכן מהבניין יש למסור למחלקת הנדסה אזרחים בעירייה, אשר הוציאה את הצו מהתחלה. מהנדס מטעם העירייה יגיע למבנה עצמו על מנת לבחון את הליקויים שתוקנו, במידה והוא יתרשם שכל הליקויים טופלו ותוקנו הוא יבטל את הצו מן הבניין. במידה והוא יתרשם שהליקויים לא תוכנו הצו  לא יורד מהמבנה ועל הדיירים לטפל בכך ולתקנם במהירות.

אודותינו

ברוכים הבאים לאתר שלנו! החברה שלנו מתמחה בביצוע עבודות שיפוץ ושימור מבנים מסוכנים בפריסה ארצית. אנו עובדים עם הקבלנים המובילים והמקצועיים ביותר בישראל אשר מבצעים את עבודתם בצורה יסודית ויעילה.

לפרטים ומידע נוסף כתבו לנו
מבנה מסוכן
מבנה מסוכן

מבנה מסוכן – מה הוא ואיך מטפלים בו? הצו של העירייה הוא רק האישור למה שאתם כנראה כבר מבינים בעצמכם. המבנה

למאמר המלא »
1700-70-90-30